Kulturföreningen Lammhultsbygden

Alla kulturformer i skön förening

Våra verksamheter


Vi är en bred kulturförening och säger oss samla ”alla kulturformer i skön förening”. Dit är det dock en lång väg att gå men vi har inlett starkt med teatergrupp för barn under hösten 2023.

Läs lite mer om den här.

Vi har konstaterat att det finns ganska mycket kultur runt om i bygderna men den är ”osynlig” och svår att upptäcka om man inte står tätt intill. Ett slags ”kulturens trattkantareller”. Vi tror oss se två stora orsaker till osynligheten:

  • Det finns ingen gemensam ”anslagstavla” där man kan se vad som finns och händer.
  • De flesta känner sig osäkra kring att informera om sig själva, dvs kring marknadsföring.

Vi planerar för ett seminarium kring marknadsföring i och utanför landsbygderna. För alla kulturaktörer, naturligtvis men också tillsammans med de mindre landsbygdsföretagen, loppisarna, gårdsbutikerna, övernattningsmöjligheterna. Vi ska inte underskatta turismen som försörjningskälla och impulsgivare.

Vi siktar på tidig vinter/vår 2024.

Medlemmarna formar vår verksamhet. Vi är en ny förening, räkna med att det kommer mer.

Du kan också vara med! Varför inte bli medlem?