Kulturföreningen Lammhultsbygden

Alla kulturformer i skön förening

Om oss


Kulturföreningen Lammhultsbygden grundades den 1 juli 2023. Under vårt första år kommer vi att fokusera på att nå ut i hela bygden och på så sätt samla fler medlemmar.

Vi kommer att ha regelbundna medlemsträffar och några speciella evenemang.

Vi räknar med att redan till hösten kunna erbjuda teatergrupper för barn i de lägre skolåldrarna.