Kulturföreningen Lammhultsbygden

Alla kulturformer i skön förening

Styrelse m fl


Stadgarna säger: ”Styrelsen skall bestå av ordförande och 2-6 övriga ledamöter samt 1-3 suppleanter.”

Vid bildandet av föreningen i juli 2023 är vi inte så många och börjar därför med en minimal styrelse med bara tre personer.

Ordförande: chris Jangelöv.

Kassör: Hanna Dinér.

Sekreterare: Rebecka Wendel.

Suppleant: Sabina Nyblom.

Revisor

Revisor: Urban Blücher.

Valberedning

Styrelsen har i uppdrag att bland tillkommande medlemmar utse en valberedning inför nästa årsmöte.