Kulturföreningen Lammhultsbygden

Alla kulturformer i skön förening

Handlingsplan 2023 – 2024


Föreningen har till ändamål att inom Lammhultsbygden på ideell basis arbeta för:

 • att samla kulturintresserade för att mötas och utvecklas
 • att skapa, driva och utveckla kulturverksamhet i alla former
 • att medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet
 • att öka kunskap, informera och bilda opinion i kulturfrågor
 • att samarbeta med och vara en resurs för det lokala föreningslivet

——————–

 • Föreningen planerar att ha 10 medlemsmöten om året. Juli och december är inga möten planerade.
 • Föreningen ska till varje möte det första året aktivt försöka vidga medlemskretsen genom olika kanaler och genom direkt kontakt med etablerade kulturarbetare/-intresserade.
 • Föreningen ska undersöka intresset för teatergrupper, i första hand för unga i låg- och mellanstadiet. Om det finns intresse är det en prioriterad uppgift att komma igång med detta snarast. Till arbetet hör att definiera behov av t ex kläder och rekvisita samt ledarersättning. En budget ska upprättas och finansiering sökas efter behov.
 • Föreningen ska aktivt informera och söka kontakt med andra kulturföreningar i Lammhultsbygdens närhet i syfte att samarbeta/ha utbyte på olika sätt.
 • Föreningen ska undersöka intresset och kunskap i bygden för olika kulturformer, bl a:
  • Bildkonst.
  • Skulptur.
  • Sång, t ex körsång.
  • Musik av olika slag. Klassisk, rock, hiphop, visa etc.
  • Litteratur.
  • Poesi.
  • Teater.
 • Föreningen ska undersöka och utvärdera om man vill gå med i olika riksförbund eller intresseföreningar.
 • Föreningen ska arrangera ett offentligt evenemang av något slag i samband med julmarknaden 2023 och Lammhultsdagen 2024.
 • Föreningen ska hålla nära kontakt med Växjö kommun och Kronobergs region så att vi blir välbekanta för tjänstemännen inom kultursfären.