Kulturföreningen Lammhultsbygden

Alla kulturformer i skön förening

Startprojektet


Kulturföreningen startar som ett projekt inom Lammhults Folkets hus med stöd från Kulturens Kapillärer. Stödet är 8 000 Kr och det ska användas till föreningsevenemang och fika vid 10 månadsträffar.

Allt arbete inom projektet sker ideellt, dvs inga arvoden utgår.

Projektet pågår som längst till våren 2024 och om det lyckas har det skapats en ideell kulturförening med lammhultsbygden som verksamhetsområde.

Grundande föreningsstämma planeras till 1 juli 2023 då stadgar ska antas och styrelse väljas. Därefter ansöker föreningen om organisationsnummer hos Skatteverket.

Kontaktperson för projektet är

chris Jangelöv
chris.jangelov@gmail.com
0708-72 72 84