Kulturföreningen Lammhultsbygden

Alla kulturformer i skön förening

Startprojektet


Kulturföreningen startade som ett projekt inom Lammhults Folkets hus med stöd från Kulturens Kapillärer. Stödet var 8 000 Kr att användas till föreningsevenemang och fika vid 10 månadsträffar.

Allt arbete inom projektet skedde ideellt, dvs inga arvoden utgick.

Projektet pågick till mars 2024 med målet att skapa en ideell kulturförening med lammhultsbygden som verksamhetsområde.

Grundande föreningsstämma hölls 1 juli 2023 då stadgar antogs och styrelse valdes. Därefter sökte och erhöll föreningen om organisationsnummer hos Skatteverket.

Kontaktperson för projektet var

chris Jangelöv
chris.jangelov@gmail.com
0708-72 72 84