Kulturföreningen Lammhultsbygden

Alla kulturformer i skön förening

Öppen inbjudan


Du som vill ha mer kultur i Lammhultsbygden:

Var med och starta en kulturförening

Välkomna Kl. 14.00 lördag 1 juli 2023 till Folkets Hus.
Vilka kan vara med?

 • Du som är intresserad av kultur i någon form.
 • Du som har ett behov av att skapa saker hela tiden, eller skulle vilja om inte vardagen tog all tid ifrån dig.
 • Du som vill ta del av kultur. Titta, lyssna, läsa, tänka.
 • Du som vill mötas för en kravlös och intressant stund där man kan trivas och utvecklas.

Hur går det till?

Detta är det formella mötet då vi grundar “KulturFöreningen LammhultsBygden”. Vi som kommer till mötet och vill vara medlemmar röstar om stadgar och styrelse. Det här kan du gå in och läsa på: https://kflb.se/

 • Förslag till stadgar.
 • Förslag till handlingsplan för första året.
 • Lista över medlemmar som ställer upp till styrelseval.
 • Denna inbjudan.

Så här ser förslaget till ändamålsparagraf ut.

Föreningen har till ändamål att inom Lammhultsbygden på ideell basis arbeta för:

 • att samla kulturintresserade för att mötas och utvecklas
 • att skapa, driva och utveckla kulturverksamhet i alla former
 • att medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet
 • att öka kunskap, informera och bilda opinion i kulturfrågor
 • att samarbeta med och vara en resurs för det lokala föreningslivet

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Med “Lammhultsbygden” avses ett område ca 30 km runtom Lammhults samhälle.

I en förening bestämmer man tillsammans. Kom och var med.

Anmäl dig gärna till: info@kflb.se

Du är välkommen att lämna synpunkter på stadgar, styrelsemedlemmar och allt annat.

Välkomna Kl. 14.00 lördag 1 juli 2023 till Folkets Hus