Kulturföreningen Lammhultsbygden

Alla kulturformer i skön förening

Medlemsmöte nov 2023

Vi var 11 deltagare som möttes i lokalen på Centrumgatan mellan 14-16.

Vad vill vi?

Ämnet för dagen var vad vi vill med vår förening. Efter en presentationsrunda talade vi om vad vi som personer ville att föreningen skulle fylla för roll, såväl för oss själva som för bygden.

Vi var eniga om att kultur på landsbygden är livsviktigt om folk ska bosätta sig/ bo kvar i landsbygderna. Det finns ofta ett idrottsutbud men är klenare med kultur. Nu när fiberförbindelse har möjliggjort för många att jobba på distans och pandemin visat många tidigare skeptiska att det fungerar bra med distansarbete så är varje bygd med och konkurrerar om invånare. Vad det finns av samhällsservice, kommunikation och fritidsaktiviteter är avgörande.

Vi talade också om tre olika roller man kan ha inom sitt kulturintresse. Man kan ha en av dem och man kan ha flera. Rollerna är: 

  • Konsument, dvs man är publik, den som kulturutövaren vänder sig till.
  • Utövare, dvs man vill vara med och skapa. Det behöver inte vara som “proffs” utan kan också vara kursdeltagande, hobbyutövande etc.
  • Arrangör, dvs man ordnar evenemang eller har en lokal som passar att hyra ut. Vi ska inte glömma att alla Folkets Hus, Bygdegårdar och Våra Gårdar är viktiga mötesplatser i bygderna och ofta längtar efter samarbete.

Till nästa möte tänker var och en av oss igenom vilken/vilka roller vi vill ta i föreningen. Idéer om aktiviteter? Behov? Vad vill vi göra? Vad vill vi se?

Många finns – få syns

Det finns enormt mycket kultur i bygderna men vi känner inte till varandra. I vår lilla medlemsskara har vi representanter för en stråkkvartett, en kvinnlig sånggrupp och flera andra sammanhang. Medlemskapet har gjort oss synliga för varandra. I Berg finns en sånggrupp – vad de vill och gör känner vi inte till. Lammhults Folkets Hus samarbetar inte med bygdegården i Berg som i sin tur har hört talas om men aldrig kontaktat riksteaterföreningen i Tolg.

En av vår förenings uppgifter är att skapa synlighet för all denna kultur och därigenom bidra till ett större nätverkande. Detta ha två aspekter:

  1. Ett kalendarium över allt som händer i Lammhultsbygden och dess närhet.
  2. En lista över alla kulturresurser i Lammhultsbygden, t ex gallerier, utövare, scener.

Inget kalendarium – finns redan

Vad gäller kalendarium så är problemet idag att “alla har sitt eget”, ofta bara genom att informera på Facebook eller Instagram. Alla klagar på att info inte når ut.

Hur ska då någon som bor här kunna få reda på vad som händer? Jo, genom att alla informerar på ett gemensamt ställe. 

Lammhultsbygdens kalendarium finns sedan flera år på https://lammhult.info/,  samhällsföreningens webplats. Det används inte som det borde och inte alla känner till det men där finns all annan samhällsinformation, utflyktstips mm så vi ser det som den logiska samlingsplatsen. Alla kan lägga in evenemang själva. Kulturföreningen kan inte ta ansvar för ett kalendarium utan vi vill sprida kunskapen om lammhult.info.

Listan är vi på gång med 

Däremot så finns redan en prototyp till förteckning påbörjad. Den behöver fyllas med verkliga platser och är sedan klar att publicera. Man kan tjuvtitta här: https://kflb.se/karta/

Adressen i klartext, markör på kartan, kort text + en bild samt länk till ställets egna information. Det betyder att ansvaret för all levande information som program, öppettider o dyl ligger hos aktören själv.

Vi tog till uppgift att tänka till på vilka intressanta aktörer vi tycker ska vara med och maila förslag till chris.jangelov@gmail.com eller diskutera med varandra i vår facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/kulturforeningenlammhultsbygden

Nyhetsbrev?

Vi upplyste om att samhällsföreningen har ett antal personer som har förhandsabonnerat på ett nyhetsbrev – om det blir något. Det är idag 91 personer på den listan så det är en möjlig kanal för lokal information. Måste givetvis diskuteras med samhällsföreningen.

Bildspel i skyltfönster – för “alla”

Vi såg också en TV med bildspel som kommer att stå i ett av fönstren på Centrumgatan hos Together Art Gallery & Träffpunkt. Vi vill bjuda in alla föreningar och andra som erbjuder bygden något att delta med en bild eller två. 

Samarbete och att informera om varandra är en nyckel!

Seminarieplaner – också för landsbygdsförtagarna

Synlighetsdiskussionen ledde också till idén att arrangera ett seminarium om praktisk marknadsföring för små aktörer på landsbygderna. Kulturaktörer naturligtvis, utbildning i synlighet “för oss själva” bör ju vara positivt för bygden. Vi kommer också att bjuda in de små företagen som ju är i behov av samma kunskap. Gårdsbutiker, loppisarrangörer och de som erbjuder övernattning. Om vi skapar en attraktiv bygd så behöver man övernatta om vi ska få ha dem en dag längre i turismsäsongen. Win-Win på alla möjliga sätt.
chris har sett bra exempel på seminarier med Visit Småland och har kontakt med kommunens näringslivutveckling och landsbygdsutveckling samt är adjungerad i Samhällsföreningen för just landsbygdsföretagarfrågan. Han återkommer med förslag och vi siktar på seminarium i slutet av januari eller första delen av februari 2024.

Som synes, ett givande möte.

Nästa möte lördag 20 januari 2024 Kl 14-16.

Medlemmar och intresserade välkomna!